class="post-template-default single single-post postid-314 single-format-standard">

NHUỘM VÀ NƯỚC THẢI NHUỘM – KIẾN THỨC CƠ BẢN (PHẦN 1)

Về cơ bản, nhuộm được chia thành nhuộm ngấm ủ và nhuộm tận trích. Nhuộm ngấm ủ là cho thuốc nhuộm và hóa chất vào máng đựng, sau đó cho nguyên liệu nhuộm chạy qua dung dịch nhuộm rồi qua trục ép. Đến giai đoạn này chia thành 2 loại: 1 là quấn lại và ủ một thời gian, sau đó mang đi giặt và hoàn tất. 2 là cho vào buồng hấp nhiệt để quá trình nhuộm nhanh hơn.

Nhuộm tận trích được sử dụng nhiều vì cơ bản dễ thực hiện, quy trình ngắn và dễ điều chỉnh.

Nhuộm tận trích được chia làm 4 nhóm, tùy thuộc vào thuộc tính của thuốc nhuộm, yêu cầu về màu sắc, chất liệu của nguyên liệu nhuộm, thiết bị vận hành.

4 nhóm gồm: nhóm nhuộm lạnh, nhóm nhuộm ấm, nhóm nhuộm nóng, nhóm nhuộm nhiệt độ cao áp suất cao. Trong 4 nhóm nhuộm này chia làm 2 quy trình nhuộm: 1 là nhuộm liên tục, 2 là nhuộm gián đoạn.

Trong 4 nhóm này, thuốc nhuộm gồm nhiều loại và nhiều quy trình nhuộm khác nhau như: nhuộm trực tiếp, nhuộm hoàn nguyên, nhuộm axit, và nhuộm phân tán, hoạt tính….

Như đã nói ở trên, tùy thuộc vào yêu cầu của sản pah63m mà người ta lựa chọn phương pháp nhuộm, thiết bị vận hành khác nhau.

Yêu ầu căn bản của nhà sản xuất sản phẩm là người kỹ thuật phải đưa ra 1 quy trình phù hợp, tối ưu được vấn đề giảm chi phí sản xuất (chi phí hóa chất, phẩm nhuộm, thời igan, nhân lực, hao mòn thiết bị…) nhằm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm mà vẫn đáp ứng được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

© 2021 UniCompany CO.,LTD. Serviced by Tien Duy. All Rights Reserved.

093 865 5063